GPS INTRO
State of the World
De "Ideale
Maatschappij"
GPS Ideologie
Het Streven naar
Geluk
GPS Filosofie
GPS Psychologie
Complete Opvoeding
Actieve Solidariteit
Echte Economie
InkomensPolitiek
InkomstenBelasting
OnderNemen &
VerMogen
De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
GPS Reconomy
real economy : echte economie
Kapitalisme is een geweldig succes..
Het huidige economisch systeem, gebaseerd op kapitalisme en vrij ondernemen/vrije markt, heeft de levensstandaard van de meeste mensen in de ontwikkelde landen verhoogd, velen een redelijke welvaart bezorgd en een aantal mensen een enorme rijkdom verschaft. De vrijheid die het kapitalisme mensen biedt om hun positie te verbeteren,
was en is de motor voor grote economische vooruitgang.

Maar er zijn ook grote nadelen aan verbonden.
Gebrek aan begrenzing van de economische vrijheid is de hoofdoorzaak  van de huidige problemen en excessen. Dat veroorzaakte exploitatie van mensen, oorlog, hongersnood, vervuiling en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, en doet dat nog steeds. Het leidt ook tot een steeds meer egoïstische en materialistische mentaliteit.  Bovendien worden onzinnige behoeften gecreëerd, zijn reclamekosten vaak hoger dan de kostprijs van een product, bestaan wegwerp artikelen in wegwerp verpakking, enz.

reconomy mentaliteit: Maslow in plaats van Pavlow.
Onze Pavlow reflex van “Willen hebben” op: “Nieuw, Beter, Meer ” reclame, moet plaats maken voor consumatig gedrag. We zijn beter af door meer te focussen op de hogere waarden van Maslow’s piramide.
We kunnen goederen produceren in een fractie van de tijd die er vroeger voor nodig was,
en met minder energie. Daarom kunnen we allemaal veel korter werken als we alleen die producten maken die we
werkelijk nodig hebben, plus een redelijke hoeveelheid zinnige luxe goederen. Dan klopt de praktijk met de definitie van economie: in behoeften voorzien met zo laag mogelijke kosten aan materiaal en arbeid en energie.

                                                                        Reconomy Rules, OK?
Van de definitie is het element
behoeften, al bij eenieder bekend.
Ons vernieuwd economie model
gaat over échte behoeften. Let wel:
aangepraat, fopspeen en over de top
soort behoeften, juist, die doeken we op!

De eerste regel is zuinigheid: 
met grondstof, mankracht, elektriciteit
en andere energie. Waar dat lukt,
verlaagt het de kostprijs van elk product.
De eindprijs kan evenredig lager,
mits exit van ... overwinstnajager.
De tweede regel is duurzaamheid: 
dus toekomstgericht gedrag en beleid.
Latere generaties mogen niet
ons terecht verwijten dat wij geen biet
om hun erfdeel gaven: dat we kozen
om te verkwisten en gif te lozen.

De derde regel is partnerschap: burgerzin in overtreffende trap.
Ondernemers en mensen met een baan, klanten en producenten, allen gaan,
hun inter-afhankelijke staat erkend, zich gedragen als verlicht consument.
oikonomia kan werkelijkheid worden