GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"
GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE

Het Streven naar Geluk

Wij hebben fysieke en psychische behoeften en ook nog wensen.
Naarmate daaraan wordt voldaan voelen we ons "gelukkiger".
De psycholoog Maslow rangschikte de menselijke behoeften in piramide vorm.
Onderaan staan de fysieke basis behoeften. Als die zijn vervuld, worden de sociale en ego behoeften belangrijker, en bovenaan staat de behoefte aan de volledige ontplooiing van talenten en geestelijk leven. Dit is een waardevolle richtlijn bij het streven naar geluk,
omdat het volledig ontwikkelen, gebruiken en genieten van de eigen talenten
aantoonbaar grote voldoening geeft.
Alfa en Omega van onze behoeften
Voor ons eigen geluk hebben we elkaar nodig.
Alleen samenwerkend kunnen we erin slagen om in onze behoeften te voorzien en een bevredigende levensstandaard te bereiken.
Voor hun opvoeding en voor de ontwikkeling van hun vermogens zijn kinderen zelfs totaal van volwassenen afhankelijk.
Maar volwassenen hebben ook elkaar nodig om hun talenten ten volle te ontwikkelen en te benutten en een gelukkig sociaal leven te leiden.
Global Partnership Society
de naam is de boodschap en het appèl
Geluk is wel relatief en temporeel.
Verbetering bij de vervulling van de basale levensbehoeften als: voldoende eten, onderdak, gezondheid, beschutting, enz. is ongetwijfeld geluk verhogend.
Dat geldt zeker ook voor wensen die door eigen inspanning worden vervuld. Naarmate de wensen meer een luxe karakter krijgen, is de voldoening bij vervulling echter minder en korter van duur, wat leidt tot steeds nieuwe wensen.
In het Boeddhisme is er een tegengestelde stroming die, door onthechting, door alle wensen af te schaffen, gelukzaligheid nastreeft. Voor de Westerse mens is dat geen optie, maar het gezegde: "Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak", spreekt voor zich.