GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
GPS Psychologie
noodzakelijke grondslagen
Psychologisch Perspectief.
De meeste mensen moeten leren leven met het besef dat ze slechts matig met talent bedeeld zijn in vergelijking met hoog begaafden.  Ook rijkdom, gezondheid en schoonheid zijn ongelijk verdeeld. De beste remedie tegen ontevredenheid daarover is de omgang met mensen die het buiten hun schuld veel slechter getroffen hebben.
Je gaat dan vanzelf je eigen zegeningen tellen.

Zelfkennis: voor ieder opdracht nummer 1.
Zelfkennis ontstaat door reacties van anderen op jouw gedrag.
Als anderen een ongunstiger beeld van jouw persoonlijkheid hebben dan jijzelf, zullen ze je dat laten merken. Jij voelt je dan ondergewaardeerd, onbegrepen en ongelukkig, maar de anderen hebben altijd gelijk, voor hen ben je zoals je je gedraagt.
De oplossing kan alleen van jezelf komen!
Het verschil tussen de opvattingen over jouw persoonlijkheid kun je alleen door je eigen gedrag laten verdwijnen. Doe je dat niet, dan worden de kansen op blijvend goede relaties en op geluk steeds kleiner. Dus, om meer geliefd te worden:
leer jezelf beter kennen en …..maak jezelf meer het beminnen waard!

“Intelligent egoïsme”  is geboden!
Alle sociaal verkeer bestaat uit transacties. Het is altijd een ruil van waardevolle zaken, zoals tijd, aandacht, inspanning, affectie, enz. Uiteraard moeten beide partijen redelijk tevreden zijn met het resultaat, anders is de relatie scheef en kan ze niet voortduren.
Wij zijn individualisten én sociale wezens en hebben daarom met elkaar strijdige belangen. De oplossing is, uit welbegrepen eigenbelang, zo te handelen dat de waardering van anderen een grotere beloning vormt dan het voordeel dat met te egoïstisch gedrag zou worden behaald.

Onbeperkte vrijheid bestaat alleen tussen de oren.
Daarbuiten is de grens van ieders vrijheid die van de vrijheid van anderen. Dit gaat in tegen de natuurlijke neiging van sterkeren om hun omgeving te domineren, en vaak, en met geweld, van zwakkeren te profiteren. Daarom moet kinderen van jongs af worden geleerd anderen en hun de rechten te respecteren.
In "Island" de humanistisch utopische roman van Aldous Huxley wordt jonge kinderen gevraagd of ze het meest op een schaap of op een marter lijken. De potentiële bullies gaan dan in groepen zwaardere uitdagingen aan en hebben in eigen kring gelijkwaardige tegenstanders bij onenigheid. Daardoor leren zij dat ook de macht van de sterksten grenzen kent, resulterend in een meer verdraagzame mentaliteit.
Nu pesten zo'n groot probleem is geworden, is een dergelijke pro-actieve benadering van het probleem zeker meer efficiënt dan steeds maar de scherven oprapen.
De jeugd moet de duizenden jaren oude gouden regel van Confucius leren toepassen:
behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden!