ADAMANT
OCCUPY
WALL
STREET
rap & receptenINTRO


POEMS & POÈMES
vertaald of herdicht


STEKELIGHEDEN
ingedikte gedachten


IÑLUKS
gloobl vileex leñwix


GLOBAL
PARTNERSHIP
SOCIETY


LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

OCCUPY WALL STREET ... en dan ?

De absurd grote en nog steeds stijgende verschillen in inkomen en rijkdom in de VS leidden tot de OWS protest beweging.
Die sloeg spoedig over naar een aantal andere, vooral Europese, landen.
Behalve de directe aanleiding tot het protest - de afwenteling van de schade als gevolg van frauduleus handelen door banken en speculanten op de belasting betalers  -zijn de twee grootste grieven:
De rijken worden steeds rijker terwijl de rest steeds armer wordt, en:
de grote bedrijven hebben teveel macht, teveel invloed op de politiek en
betalen te weinig winstbelasting.
In het kapitalistisch systeem geldt het recht
van de sterkste, wat erop neerkomt dat de
sterksten zich bevoordelen ten koste van
de belangen van de meerderheid.
De paradox is dat die meerderheid een
eerlijker verdeling van de opbrengst van de
gezamenlijke inspanning zou kunnen
afdwingen, maar dat nalaat.

Gebrek aan visie? Geen idee van de totale
inter-afhankelijkheid van alle mensen? 
De rap teksten brengen de hele
controverse in beeld, compleet met
recepten voor oplossingen.
De utopische Parabel is natuurlijk geen
blauwdruk, maar geeft een richting aan.
our socio-economic paradigma
Occupy Wall Street             Karl Marx “Alle bezit is diefstal”              Schade en Schande
Oikonomia wordt werkelijkheid             Ongerijmd kapitalisme ingebonden            Parabel