GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
Complete Opvoeding
speerpunt in plaats van knelpunt
Momenteel hebben te weinig volwassenen geleerd al hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken, en een gezond sociaal leven te leiden.
Daarom moeten de prioriteiten van de opvoedingsdoelstellingen worden herzien en het opvoedingssysteem worden aangepast.

De GPS doelstellingen zijn, in volgorde van belangrijkheid:
A. Sociale opvoeding: zelfkennis (juist zelfbeeld) en maatschappij- kennis (wereldbeeld), begrip van de aard van interactie en relatie tussen mensen, van persoonlijke vrijheid en zijn grenzen, van rechten en verplichtingen, verantwoordelijkheid, solidariteit, enz.
B. Lichamelijke opvoeding: gezonde lichaamsontwikkeling en onderhoud, voedingsleer, trainen van uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie, sport en spel, etc.
C. Esthetische opvoeding.
Artistieke creativiteit, het scheppen, ervaren en genieten van schoonheid is net als Wetenschappelijke creativiteit een uniek menselijk talent dat in de opvoeding gecultiveerd moet worden.
D. Fysieke vaardigheid: basis handvaardigheden aanleren en  gereedschap leren gebruiken. Leren dingen maken en repareren is een karakter- en intellectvormende activiteit,
E. Verwerving en toepassing van kennis. Na de basiskennis en basis vaardigheden, kennis van een klein deel van de meeste wetenschappen verwerven, gevolgd door meer tot veel van bepaalde wetenschappen, als voorbereiding op het beroepsleven.
Wie is verantwoordelijk voor wat ?
Iedere ouder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor het leveren van de maximale inspanning om zijn of haar kind goed op te voeden.
Alle ouders delen de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de doelstellingen van de opvoeding en de verantwoordelijkheid voor de resultaten. Regering is in dit verband slechts een ander woord voor “Vereniging van Ouders”, versterkt met niet-ouders die ook belang hebben bij een goed opgevoede volgende generatie.
Om de gewenste resultaten te helpen bereiken huren de ouders beroepskrachten in.
Die dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse toepassing van het onderwijs.
Deze onderwijzers moeten echter niet alleen leraar, maar ook opvoeder zijn.
Zij zijn ook verantwoordelijk, in nauwe samenwerking met de ouders, voor het toezien op de vooruitgang van hun pupillen en voor het nemen van maatregelen bij het eerste signaal van stilstand of van andere problemen.
Conditio sine qua non.
De eerste levensjaren van hun kind hebben ouders de bijna exclusieve mogelijkheden om een goede basis voor de opvoeding te leggen. Daarna wordt de school - als een verlenging en een aanvulling van de ouderlijke zorg - de meest bepalende factor voor het opvoedingsresultaat. Maar alleen echt persoonlijk  onderwijs kan van kinderen de volwassenen maken die zij kunnen en verdienen te worden.
Het aantal leerlingen per klas is dus cruciaal.
Twaalf pupillen lijkt een zinnig maximum voor zelfs de beste leraar!