GPS INTRO
State of the World
De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie
Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie
GPS Psychologie
Complete Opvoeding
Actieve Solidariteit
Echte Economie
InkomensPolitiek
InkomstenBelasting
OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging
LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
OnderNemen, Geven & VerMogen
business not as usual
 
De welvaartsstijging is vooral te danken aan technologische vooruitgang, schaalvergroting en bedrijfsmatige samenwerking van Arbeid, Management en Kapitaal.
Dat begon met de simpele uitbesteding van werk door particulieren aan de boer, de bakker, de handelaar enz. en ontwikkelde zich tot een bedrijfsleven dat vooral zijn eigenbelang nastreeft en op veel terreinen de maatschappij domineert.
De democratische controle op vooral de grote bedrijven is ontoerijkend, met als gevolg mistoestanden als uitbuiting, vervuiling, belastingontwijking, enz.
Maar als feitelijke principalen van alle bedrijven kunnen wij hen verplichten te ondernemen met meer oog voor de belangen van de maatschappij die hun bestaan mogelijk maakt en in hoge mate faciliteert. Zij moeten ook leren geven!
Vermogens mogen niet de dienst uitmaken!
De soms absurd hoge beloningen van bestuurders van bedrijven zijn onacceptabel. 

Torenhoge inkomens leidden tot grote privť vermogens. Nog grotere vermogens ontstonden door de verkoop van aandelen door oprichters/eigenaars van bedrijven. Die vermogens blijven aangroeien door lucratieve investeringen en door speculatieve beleggingen, mede omdat vermogenswinsten fiscaal lager belast worden dan inkomen uit arbeid, of zelfs helemaal niet.
Zo kunnen mega fortuinen ontstaan waarmee de eigenaars ondemocratisch grote politieke invloed kunnen uitoefenen. (Bijv. in USA verkiezingen)
Ook de enorme vermogens van grote bedrijven worden gebruikt om invloed op politici en dus op het beleid uit te oefenen. De grote van de lobby bedrijfstak is een indicatie van alleen nog maar de zichtbare middelen die worden ingezet om gunstige beslissingen te verkrijgen.

Met  zeer ďVreemd VermogenĒ bleken banken de macht te hebben een financiŽle en economische crisis te veroorzaken en de gemeenschap voor de schade te laten opdraaien. Uitsluitend om exorbitante bonussen te incasseren bedachten bankcoryfeeŽn allerlei bedrieglijke financiŽle producten en verziekten daarmee de geldmarkt.
Bankdirecties verstrekten jarenlang milliardenleningen aan landen die structureel failliet waren en niet de verdiencapaciteit hadden om die leningen ooit terug te betalen. De banken profiteerden, in de wetenschap dat anderen - de gemeenschap - de schade zou moeten betalen.
Na  "name en shame" zou er nu ook een  claim moeten volgen!
Ondernemen nieuwe stijl.
Alle  gevolgen van bedrijfsactiviteit
zijn voortaan ook bedrijfsverantwůůrdelijkheid.
De grondslag van alle kapitalistische memen,
namelijk de vrijheid om te ondernemen,
blijft mensen meer kans op welvaart geven,
maar niet meer ten koste van andermans leven.
En in elk bedrijf wordt de koek zo verdeeld
dat het met eerlijkheid nauwelijks scheelt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in:  aandacht geven aan de belangen van alle partners in de onderneming en aan die van de gemeenschap, en daar ook naar handelen. En openheid en duidelijkheid geven binnen het bedrijf en aan de omgeving met betrekking tot producten, plannen en vooruitzichten.
Naast eerlijke inkomensverhoudingen is maximale spreiding van rijkdom een voorwaarde voor tevredenheid en stabiliteit in de samenleving.
Om het trechtereffect van steeds meer  kapitaal naar steeds minder mensen tegen te gaan, moeten inkomsten uit vermogen worden belast als inkomen uit arbeid.
En dienen hogere belasting tarieven op erfenissen, samen met wetgeving om ontduiking
daarvan te voorkomen, de herverdeling van rijkdom te versnellen en
de vorming van kapitaaldynastieŽn tegen te gaan.
Erfgenamen behoeden voor een arbeidsloos leven is hen een goede dienst bewijzen!