GPS INTRO
State of the World
De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie
Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie
GPS Psychologie
Complete Opvoeding
Actieve Solidariteit
Echte Economie
Inkomens Politiek
InkomstenBelasting
OnderNemen &
VerMogen
De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
Inkomsten Belasting
 
De afstand tussen de laagste en de hoogste vrij besteedbare inkomens is steeds groter geworden. Progressieve belastingen, toeslagen en subsidies hebben wel een enigzins nivellerend effect, maar als alle belastingen en accijnzen worden meegeteld draagt iedereen die tussen het minimumloon en het tienvoudige verdiend,  ca. 42 % van zijn inkomen af
aan de Staat (prof. F. de Kam/CBS R.Trimp). Hogere inkomens slechts ietsje meer.
Niet de inkomens zijn genivelleerd, maar de belastingdruk!

Om tot eerlijker inkomensverhoudingen te komen, moeten om te beginnen de hogere afgeschafte tarieven voor inkomsten belasting weer worden ingevoerd.  De economische bovenlaag verzet zich zelfs tegen deze marginale vorm van inkomensnivellering, o.a. met het argument dat als hun verworven rechten worden aangetast, het hele economisch systeem in elkaar zal storten en iedereen het slechter zal krijgen.
De middenklassen, die heel wat te verliezen hebben, zijn gebiologeerd door dit valse argument en daarom duurt de status quo voort.
Maar toen in Nederland het hoogste belasting tarief  72 % bedroeg, en in  de USA  zelfs 90% onder Eisenhower, groeide de economie harder dan nu en nam de welvaart jaar na jaar toe!
De hoogte van het inkomen van millioenen mensen: van ambtenaren, semi-ambtenaren, politici en uitkeringsgerechtigden bepalen we al samen. De volgende logische stap moet zijn: beloning naar functie en prestatie voor iedereen! Het meest eerlijke system.
Eerlijke inkomensverhoudingen zijn een voorwaarde voor tevredenheid en stabiliteit in de samenleving. Want zolang werkers terecht voelen dat een oneerlijk deel van de opbrengst van hun werk in de zakken van anderen verdwijnt, is er maatschappelijke onvrede.
Anderzijds, als ieder zich een gewaardeerde en eerlijk behandelde partner voelt is ieders motivatie om zich verder te ontwikkelen en te presteren optimaal.
Eerlijke inkomensverhoudingen in de praktijk
De inkomensverhoudingen in de Mondragon Groep, die de 7e omzet van Spanje realiseert, zijn
democratisch overeengekomen. De 83.000 medewerkers stemden voor een verhouding van
maximaal 9:1. De progressieve inkomstenbelasting verkleint het verschil tussen netto hoge en
netto lage inkomens nog verder. De gemiddelde maximum:minimum verhouding is 5:1.

De groep bestaat uit productie- en handelsondernemingen, een bank, scholen en sinds 1997
een universiteit. Een van de hoofddoelstellingen  is welvaartsbevordering door het creŽren
en veilig stellen van  banen. Ook in de crisisjaren na 2008, konden deze ondernemingen de
werkgelegenheid beter handhaven dan de rest van het Spaanse bedrijfsleven