GPS Inkomens Politiek
GPS INTRO
State of the World
De "Ideale
Maatschappij"
GPS Ideologie
Het Streven naar 
Geluk
GPS Filosofie
GPS Psychologie
Complete Opvoeding
Actieve Solidariteit
Echte Economie
Inkomens Politiek
Inkomsten Belasting
OnderNemen &
VerMogen
De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
 
Global Partnership Society
de naam is de boodschap en het appèl
De bijna ongelimiteerde vrijheid in de kapitalistische maatschappij, leidt in economisch opzicht tot het recht van de sterkste. Grote inkomensverschillen komen ook in veel andere maatschappijvormen voor.  Altijd hebben individuen kans gezien veelvouden van het gemiddeld inkomen en enorme rijkdommen te verwerven ten koste van anderen.  Dat probleem is nooit democratisch opgelost, omdat de gevestigde belangen zich daartegen te goed verdedigden.

De wet van de jungle bepaalt de top inkomens.
De in de USA bedrijven vaak voorkomende Maximum:Minimum inkomensverhouding van 300:1
wordt in individuele gevallen regelmatig nog overtroffen. De vergoeding voor de directeur van Shell in 2010 en in 2011 bedroeg maar liefst  500 x het minimum loon.
De vertrekpremie in 2013 voor de topman van pharmaconcern Novartis bedroeg € 58.500.000.
Alfa mannetjes krijgen zo het leeuwendeel - de anderen de resten. Want wat de een teveel krijgt, krijgen anderen automatisch te weinig.
Extreem hoge inkomens zijn een aanranding
van de solidariteit.
Mensen die een exorbitant inkomen eisen of voor zichzelf 
“regelen”, met hun kliek, zijn te vergelijken met
kleptocraten of roofridders.
Hun claims zouden geen schijn van kans hebben als hun
prestaties zouden worden beoordeeld op hun werkelijke
bijdrage aan welvaart en welzijn in verhouding tot de
bijdrage  van hun medewerkers.
Deze excessen kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd door
“over”inkomen 100% te belasten. Zolang die fiscale correctie
uitblijft, zouden alle leveranciers van goederen en diensten
aan deze kleptocraten eigenlijk tarieven naar hun inkomen
moeten berekenen. "Een halfje wit, mijnheer Grote Graaier,
dat is voor u dan € 85,-"


Behalve een veelvoud van het modaal inkomen, genieten leden van de economische bovenlaag ook
nog belangrijke immateriële voordelen. Op de eerste plaats geeft hun soort werk meer voldoening
dan eenvoudiger werk. Maar bovendien leven ze gemiddeld  5 jaar langer en ze hebben  in hun leven
maar liefst 14 gezonde jaren méér dan de categorie laagst betaalde mensen.(CBS).
Iedereen hetzelfde inkomen is zeker niet eerlijk.
De effecten van gevaarlijk en zwaar belastend werk moeten gecompenseerd worden. Ook buitengewoon grote inzet en grote verantwoordelijkheid geven recht op extra beloning.
In het gezamenlijk belang krijgt bijzonder talent ook extra waardering.
Een combinatie van deze extra beloningsfactoren kan daarom recht geven op een veel hoger dan modaal inkomen. Daartoe kan voor iedere functie kan een passende beloning worden vastgesteld, naar model van al bestaande loon/functie schalen.

Het inkomen van zelfstandige ondernemers wordt ook zo getarifeerd, met daarnaast een vergoeding voor risicodragend eigen vermogen.
Het Premier inkomen (10 x minimum loon) geldt wel als logische limiet.
Het model "Crusoë12" op de openingspagina is een goede toetssteen voor inkomenseisen.
Hoeveel meer dan modaal zou de claimer in die samenleving van zijn partners hebben ontvangen, ten koste van hun eigen deel?