GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven
naar Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE

GPS Ideologie
doelgerichte ideeŽn
De maatschappij veranderen in een echte maatschap waarin iedereen zich een gelijkwaardig partner wil en kan voelen, vraagt ideeŽn, actie en tijd.

IdeeŽn zorgen voor de brandstof en
de voortstuwing van de actie motor
die altijd zal moeten blijven draaien.

Nevenstaande figuur verbeeldt geen klavertjevier als symbool van toevallig geluk, maar samenhangende ideeŽn als stuwende vierblads propeller.

Deze concepten kunnen de mentaliteitsverandering teweeg brengen die nodig is om een betere samenleving te realiseren. Waardoor ieders kansen bij het streven naar persoonlijk Geluk verbeteren.
Opvoeding als basis voor blijvende Ontwikkeling 
Kinderen, inclusief hun genetisch bepaalde karaktereigenschappen, worden sterk beÔnvloed door hun omgeving. Opvoeding is actieve beÔnvloeding, gecombineerd met het doen verwerven van kennis en vaardigheden. Het doel van de opvoeding is: sociaal volwassen mensen met ontwikkelde talenten, die doorgaan hun potentieel te ontwikkelen en ervan te genieten, een juist zelfbeeld en wereldbeeld hebben, maatschappelijk solidair en sociaal vaardig zijn en zich ecologisch verantwoord gedragen. Dat proces is niet afgerond met het bereiken van de meerderjarige leeftijd; we kunnen blijven groeien! Elementaire filosofische en psychologische noties horen daarom bij ieders ontwikkeling, net als de vorming van een solidaire mentaliteit en een aangepast economisch gedrag.

Ideologie ?
Het communisme was het belangrijkste sociale experiment van de 20e eeuw.
De grondslag ervan was een ideologie o.a. gebaseerd op collectivisme, volks (staats) eigendom van alle productiemiddelen en vergaande nivellering van inkomens.
Daardoor was het communisme de tegenpool van het liberalisme en van het kapitalisme.
Het experiment mislukte en praktisch alle voorheen communistische landen zijn nu tot het kapitalisme overgegaan, zij het met meestal een grote invloed c.q. controle van de Staat.

Die overgang was wel een zeldzame, maar faliekant gemiste kans om van het communisme geleidelijk te komen tot een socialer soort kapitalisme: de Partnership Society versie.
Maar omdat de privatisering rampzalig werd uitgevoerd, kwam het staatsbezit in handen van geslepen zakenlieden en boeven, van wie velen nu miljardair zijn.
Als gevolg daarvan zijn de excessen, de absurde verschillen in inkomen en de centrering van rijkdom, in de voorheen communistische landen nog schrijnender dan in het Westen.
De beste kansen voor de humanisering van het kapitalisme liggen daarom in de West-Europese landen die al een tamelijk ver ontwikkeld sociaal stelsel hebben.
Daarvoor is geen Ideologie met een hoofdletter nodig, maar actie van onderop in de samenleving op basis van aansprekende deeldoelgerichte ideeŽn.
Elk bereikt deeldoel maakt het volgende bereikbaarder!