Global Partnership Society
de op één na beste maatschappij
GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven naar 
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
In de “Ideale” maatschappij  …
· Helpt iedereen anderen bij het vervullen van behoeften en het ontwikkelen van ieders mogelijkheden.
· Behandelt men anderen zoals men zelf behandeld wil worden en
· Gedraagt ieder zich ecologisch verantwoord.
Het model voor een perfecte maatschappij bestaat wel degelijk, maar helaas slechts als utopie.

Want in werkelijkheid ...
Is een ideale maatschappij niet mogelijk, omdat de mentaliteit van de mens nu eenmaal niet ideaal is. Egoïsme, hebzucht en gebrek aan respect voor de rechten van anderen, maken dat in elke maatschappij individuen zich ten koste van anderen bevoordelen.
Egoïsme zit in onze genen. In primitieve omstandigheden verhoogt het de kans op overleven, maar  kortzichtig egoïsme is een bedreiging voor de samenhang van de maatschappij geworden.

Eeuwenlang werden maatschappijen sterk beïnvloed door godsdiensten en ideologieën.
Die leverden motivatie, een levensdoel, normen en waarden en sociale controle om excessen te beperken. In de laatste decennia zijn deze invloeden in veel landen verkleind of verdwenen en is er slechts een ongeïnspireerd materialisme voor in de plaats gekomen.

Niettegenstaande dat ….
zijn er nu, meer dan ooit tevoren, mogelijkheden om in elk geval in de richting van een “ideale” maatschappij te gaan, omdat :
· voor de eerste keer in de geschiedenis de hele wereldbevolking een fatsoenlijk levenspeil zou kunnen hebben, dankzij de moderne technologie.
· voor de eerste keer in de geschiedenis er wereldwijde communicatie is.
· tegenwoordig velen de behoefte voelen aan inspiratie en motivatie, en hulp zoeken om een levensdoel en geluk te vinden.
Global Partnership Society
de naam is de boodschap en het appèl
Hoe is de “next best" society te realiseren?
Logisch, door de principes van de Ideale maatschappij  zo veel  mogelijk, in praktijk te brengen. Hiervoor zijn mentale en economische veranderingen nodig, te bewerkstelligen door middel van:
* Een inspirerende ideologie: de Global Partnership Society ideologie.
* Een organisatie om GPS ideologie in praktijk te brengen: de GPS Beweging.
* Een nieuw economisch systeem, gebaseerd op GPS: Reconomy, dat de geest boven de           materie stelt, meer tijd vrijmaakt om te leven, en vooral eerlijker is.
* Hervorming van de opvoeding tot Complete Opvoeding, waarbij opvoeding tot verantwoordelijke maatschappij leden voorrang heeft op het verwerven van andere kennis en vaardigheden.