GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
Hoe de maatschappij kan veranderen
in een echte maatschap … de
Global Partnership Society
ons sociaal-economisch paradigma

Ieder mens is het middelpunt van eigen concentrische cirkels van verwantschap, belangen,
interesses, betrokkenheid, invloed, enz. Dat is een afspiegeling van zijn verbondenheid met
de gemeenschap waarin hij leeft: de Maatschappij. 
Collectief staat die voor de belangen van allen, en speciaal voor die van de zwakkeren.
Daartoe zijn in democratische landen veel zaken bij wet geregeld.
Ongebreideld kapitalisme en steeds toenemend individualisme en egoïsme  bedreigen
echter steeds meer de samenhang van de maatschappij.
Onvrede over de verdeling van de welvaart is de belangrijkste oorzaak van
de spanningen in de samenleving. Wat ontbreekt is:

een sociaal-economisch contract
Model: Crusoë12. Een dozijn schipbreukelingen op een onbewoond eiland, waar de kans op
overleven als eenling nihil is, wil door samen te werken overleven en op termijn welvarend
worden. De doelstellingen, plannen voor de realisatie ervan, de taakverdeling en de
ondersteuning bij ziekte, ongevallen en ouderdom worden eerst afgesproken. Het
uitgangspunt voor de verdeling van de opbrengst van de samenwerking is dat ieder erkent
dat hij volkomen afhankelijk is van de anderen, en zij dus alle 12 onmisbare partners zijn in
de onderneming om te overleven.
Als het levenspeil stijgt, mogen de productiefsten meer van de opbrengst claimen, maar
geen grote veelvouden van wat de anderen ontvangen, omdat zij zonder de anderen niet
eens in leven zouden zijn om hun grotere capaciteiten te kunnen laten renderen.
De inkomensverschillen blijven altijd binnen democratisch aanvaarde perken want zij sloten
een ethisch verantwoord sociaal-economisch contract!

Werkelijkheid: In onze kapitalistische maatschappij zijn de inkomensverschillen absurd
groot en vindt het tegenovergestelde van spreiding van rijkdom plaats.
Maar hoe complex onze maatschappij ook is vergeleken met bovenstaand model, de
onderliggende waarheid is dezelfde: alle mensen zijn totaal van elkaar afhankelijk en moeten
samenwerken om te kunnen overleven. De verdeling van de opbrengst van de
samenwerking moet daarop gebaseerd zijn. Maar zelfs landen met de beste sociale stelsels
hebben geen wetten die de verdeling van de koek reguleren voor alle partijen; er is geen
sociaal-economisch contract! Dat gebrek kan worden verholpen als de meerderheid zich
bewust wordt van de aard van het probleem en democratische besluiten neemt voor de
oplossing ervan.
Global Partnership Society
de naam is de boodschap en het appèl
Eerlijk delen is een goed begin.
Als ieder zich een gewaarde en eerlijk behandelde partner voelt en zich zo gedraagt, is de weg naar een betere samenleving een stuk gemakkelijker.
In nevenstaande hoofdstukken worden onderwerpen behandeld die niet alleen de welvaart en de verdeling ervan betreffen, maar vooral het welzijn!