GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE
GPS Filosofie
niet waarom, maar hoe
Pragmatische Filosofie.
Van geen enkel antwoord op de vraag “Waarom leven wij? “  kan de juistheid worden
bewezen. De GPS filosofie gaat daarom over het antwoord op de meer relevante vraag: 
Hoe moeten we leven om zo gelukkig mogelijk te zijn? “

Gefundeerde aanname.
Dieren zijn duidelijk het “gelukkigst” als zij in hun behoeften voorzien in hun natuurlijk
leefmilieu, levend in het sociale verband van hun soort, al hun mogelijkheden tot hun
limiet benuttend. De mens deelt genetisch materiaal met alle dieren, met sommige zelfs 98
%.  Hoewel hij fysiek veelzijdiger en intellectueel superieur is,
zijn de voorwaarden voor een fysiek gelukkig leven vergelijkbaar.
Maar onze grote hersens zijn de bron van unieke menselijke talenten:
logica, esthetiek, ethiek, creativiteit en een veelzijdig en zeer diepgaand sociaal talent.
Het cultiveren van deze talenten, en de voldoening en vreugde ervaren die leren en
presteren biedt, is het logische recept om de kansen op geluk te verhogen.

Sociale filosofie: Waarden en Normen.
Mensen leven in gemeenschappen. Voor goed samenleven zijn bepaalde maatschappelijk
waarden noodzakelijk. De belangrijkste is:
Respect, met als norm: behandel anderen zoals jezelf behandeld wil worden.

Solidariteit is na respect de belangrijkste maatschappelijke waarde, de enige waarvan de
normen in getallen kunnen worden weergegeven, n.l.
· De verhouding tussen de hoogste en de laagste inkomens
· de verhouding tussen de inkomens van “ productieven” en “niet-productieven”,  en
· het percentage van de begroting dat aan ontwikkelingshulp, noodhulp,
vredesmissies, e.d. wordt besteed.
Respect en Solidariteit vormen de graadmeter voor het beschavingspeil!
Ieder zijn eigen wijsheid
Erfelijke aanleg, omgeving/opvoeding en levenservaringen bepalen uiteindelijk ieders  persoonlijke inzichten en overtuigingen; zijn eigen levens filosofie.
Zelfstandig leren denken en alle binnenkomende boodschappen en signalen leren wegen en filteren is een van de belangrijkste aspecten van een goede opvoeding.
Die moet voorkomen dat mensen "volgelingen " worden van een religieuze groeperingen of een politieke beweging om de verkeerde redenen: onzekerheid, angst voor de dood, ergens bij willen horen, geleid willen worden, enz.
Leren samenleven met anderen op basis van een goede zelfkennis is de opgave.
Wijsheid is ook: het integreren van persoonlijke en gemeenschappelijke belangen.