ADAMANT
taal vertolkt totaal 

INTRO

POEMS & POÈMES
vertaald of herdicht

STEKELIGHEDEN
ingedikte gedachten

OCCUPY
WALL STREET

rap & recepten

GLOBAL
PARTNERSHIP
SOCIETY

IÑLUKS
gloobl vileex leñwixLINKS
DOWNLOADS
CONTACT
Het onstaan van taal is gehuld in de nevelen van de (oer)tijd. Naarmate de taal zich ontwikkelde, konden kennis en ervaring, ideeën, gedachten en gevoelens steeds beter worden gedeeld. Maar dat kon eeuwen lang uitsluitend bij direct mondeling, dus persoonlijk, contact.
De uitvinding van het schrift heeft deze barrières van afstand en tijd opgeheven.
Gesproken en vooral geschreven taal is nu ons meest complete communicatie middel, al scoren muziek en lichaamstaal op deelterreinen ook hoog.

Maar taal is niet alleen hèt communicatie middel, taal is ook onze Identiteit.
Wat we zijn, wat we weten,wat we willen en wat we voelen registreren we immers in woorden.
Ons bewustzijn is letterlijk in taal ingebed. Zonder taal zijn we geen mens en zonder taal is sociaal samenleven en samen werken nauwelijks mogelijk.
Daarnaast is taal zowel het ruwe materiaal als het eindproduct van literaire kunst.
Als daarbij zowel vorm als inhoud perfect zijn, kan taal ook alles achter de woorden vertolken, als een magisch medium.
Dan vertolkt taal inderdaad totaal -
mits je de betreffende taal beheerst.
Vertalers proberen werk van anderstaligen met behoud van artistieke waarden voor meer mensen toegankelijk te maken.
Naast mijn taal exercities bevat deze site
rap & recepten voor de Occupy Wall Street beweging tegen de absurd grote en nog steeds stijgende verschillen in inkomen en rijkdom.
Dit probleem blijft actueel.
de naam is de boodschap en het appèl
van het welzijn het belangrijkste  doel van de
Eerlijk(er) delen is zeker een goed begin om elke maatschappij te verbeteren.
Naast spreiding van de  welvaart, is bevordering
Global Partnership Society